Skill-sharing sessions

ENG: Skill-sharing sessions are a great way to learn and to get comprehensive knowledge, practical tips and strategies for filmmakers. These sessions are typically focused on real-world applications and practical knowledge. This year let’s talk about keys to international Films/Projects Markets, funds and Film Festivals (curated by Yuliya Kim and Altynai Koichumanova) and documentary production curated by Katerina Suvorova)

  • Understanding the international film market: film funds, project market, distribution, sales agents, co-production opportunities.
  • Crafting an effective festival strategy tailored to your film, including selecting the right festivals, preparing submission materials and maximising exposure.
  • Pitching and selling your film: Discover techniques for pitching and presenting your film to industry professionals, investors, and potential partners.
  • Rights and contracts: Gain insights into the legal aspects of international film distribution, including rights management, licensing agreements, and contract negotiations.

 

RU: Сессии по обмену опытом – отличный способ обучения и получения обширных навыков, практических советов и стратегий для кинематографистов. Cессии посвящены реальным примерам и практическим знаниям. В этом году мы поговорим о возможностях выхода на международные рынки фильмов/проектов, фондах и кинофестивалях (кураторы Катерина Суворова, Алтынай Койчуманова и Юлия Ким)

  • Понимание кинофондов, рынков проектов, дистрибуции, сэилз агентов, возможности копродукции.
  • Разработка эффективной фестивальной стратегии для вашего фильма, выбор подходящих фестивалей, подготовка материалов и максимизация охвата.
  • Питчинг и продажа вашего фильма: подача и презентация вашего фильма профессионалам индустрии, инвесторам и потенциальным партнерам.
  • Представление о юридических аспектах международного кинопроката, включая управление правами, лицензионные соглашения и переговоры по контрактам.

 

KG: Тажрыйба алмашуу сессиялары киночулар үчүн көндүмдөрдү, практикалык кеңештерди, стратегияларды үйрөнүүдө, алууда табылгыс ыкма. Сессиялар ​​адатта көзү менен көрүп, колу менен кармаган  мисалдарга толо жана практикалык билим берүүгө багытталган. Бул жылы эл аралык кино/долбоор рынокторуна, фонддорго жана кинофестивалдарга чыгууга мүмкүнчүлүктөрү тууралуу сүйлөшөбүз (кураторлор Катерина Суворова, Алтынай Койчуманова, Юлия Ким).

• Кинофонддорду, долбоор рынокторун, дистрибуция, дүйнөлүк сатуу агенттерин, биргелешкен өндүрүш мүмкүнчүлүктөрүн түшүнүү.

• Тасмаңыз үчүн натыйжалуу фестиваль стратегиясын иштеп чыгуу, ылайыктуу фестивалдарды тандоо, материалдарды даярдоо жана мүмкүн болушунча жайылтуу.

• Тасмаңызды питчинг кылуу жана сатуу: тасмаңызды тармактык адистерге, инвесторлорго жана потенциалдуу өнөктөштөргө сунуштоо.

• Эл аралык кинопрокаттын укуктук аспектилерин, анын ичинде укуктарды башкаруу, лицензиялык макулдашуулар жана контракт сүйлөшүүлөрдү түшүнүү.