POST SPACE is a unique film camp designed to showcase upcoming films from our region to decision makers from around the world. We are a collaborative effort brought together by independent producers, TOLON Museum of Modern Art and the Film Development Fund of Kyrgyzstan.

Our mission is to create a safe and inclusive space where emerging talents can flourish, unite, and grow together, to contribute to the diversity of the global film landscape but also create a platform for filmmakers to tell stories that may otherwise go untold.

By welcoming filmmakers of various genres and countries, POST SPACE encourages diversity and individuality, valuing the unique perspectives and creative expressions of its participants. This approach not only enriches the film community but also helps paint a multifaceted and profound portrait of our reality through the art of cinema.

Objectives:

  • healthy environment, a friendly film community and open discussions;
  • emerging filmmakers and discover new names in cinema of our region;
  • development of cinema in Central Asia, and the post-Soviet, post-totalitarism countries.
  • boost the co-production between our countries;
  • dialogue with foreign experts, development of partnerships with international film communities, organisations and companies.

POST SPACE – бул биздин аймактагы жаңы тасмаларды жайылтуу жана дүйнөлүк кино адистери менен жолугушуу үчүн түзүлгөн уникалдуу кинолагерь. Бул көз карандысыз продюсерлердин, ТOLON заманбап искусство музейинин жана Кыргызстандын кинематографиясын өнүктүрүү фондунун демилгеси.

Биз жаш таланттар өнүгө турган коопсуз жана инклюзивдик мейкиндикти түзгүбүз келет. Бул жерде башка учурда айтылбай калышы мүмкүн болгон жаңы мүмкүнчүлүктөрдү жана окуяларды талкуулоо үчүн башыбызды бириктире алабыз. 

POST SPACE`тин эшиги кайсы өлкө болбосун ар кыл жанрдагы кинорежиссёрлор үчүн дайым ачык. Жекече стилди, авторлордун көз караштары менен ой-пикирлеринин кинодогу кайталангыс чагылдырылышын жогору баалайбыз. Бул ар түрдүүлүк баарыбызды байытып, кино искусствосу аркылуу биздин чындыктын көп кырдуу жана терең портретин түзөт.

Биздин милдеттерибиз:

• таза чөйрөнү жана достук маанайдагы кино коомчулугун калыптандыруу;

• талкуулоо үчүн кеңири аянтчаны түзүү;

• биздин чөлкөмдөгү кинодо жаңы ысымдардын аталышы;

• биргелешкен аймактык жана эл аралык долбоорлорго өнөктөштөрдү издөө;

• чет элдик эксперттер менен ачык диалог, эл аралык кинокоомчулуктар жана уюмдар менен байланышты өнүктүрүү.

POST SPACE – уникальный кинолагерь для поддержки и укрепления кинематографического сообщества. Это инициатива независимых продюсеров, TOLON museum of modern art и Фонда развития кино Кыргызстана.

Мы хотим создать безопасное и инклюзивное пространство, где молодые таланты могут развиваться и объединяться для обсуждения новых возможностей и историй, которые иначе могли бы остаться нерассказанными.

Это нетворкинг в приятной и уютной обстановке, в горах, у костра, на концерте и за просмотром кино.

POST SPACE открыт кинематографистам самых разных жанров и стран и всем творческим людям. Мы ценим уникальные взгляды и мысли. Это разнообразие обогащает нас всех и формирует многогранный и глубокий портрет нашей реальности через кино.

Интеллектуальная площадка, которая собирает ярких трендсеттеров и десижн-мейкеров мирового масштаба и молодых талантов. 

Наши задачи:

  • формирование здоровой среды и дружного киносообщества;
  • создание площадки для дискуссий и смыслов;
  • открытие новых имен;
  • поиск партнеров для дальнейших проектов;
  • открытый диалог и развитие отношений с международными кино-сообществами.