Join us for cinema, mountains, concerts, wine, talks and laughter, rivers, tasty food and healthy sleep. POST SPACE film camp is more than just screenings. It’s a vibrant hub of creative energy, discussions, open-air events, skills-sharing sessions and intellectual exchange. These interactions are invaluable for anyone seeking to deepen their understanding of the art of filmmaking and its impact on society.

Post Space accreditation includes everything you need for a comfortable stay:

  • transportation from Almaty or Bishkek,
  • 6 days of accommodation,
  • three meals a day in the cozy ASHU Art Resort  surrounded by the pristine wilderness of Chon-Kemin nature reserve. 

By obtaining accreditation, you become an integral part of our film camp community, contributing to the vibrant dialogue that shapes the future of storytelling, joining a network of like-minded individuals who share a passion for cinema, cultural exchange, and social progress.

*Places are limited

Please select where you prefer to stay: 

EARLY BIRD: traditional room (450 USD for 6 nights) or modern hotel room (650 USD for 6 nights) BEFORE JUNE 30, 2024

LATE BIRD: traditional room (580 USD for 6 nights) or modern hotel room (780 USD for 6 nights) BEFORE SEPTEMBER 10, 2024

Traditional room. Номер в традиционном стиле

Modern hotel room / Номер в новой гостинице

Кино, горы, концерты, вино, разговоры и смех, реки, вкусная еда и здоровый сон. Приглашаем вас стать участником уникального слета кинематографистов, художников, философов, творческих людей. Кинолагерь POST SPACE – это больше, чем просто показы. Это живой центр творческой энергии, дискуссий, мероприятий под открытым небом, сессий по обмену опытом и увлекательных бесед. Такое взаимодействие бесценно для всех, кто стремится глубже понять искусство кино и его влияние на общество.

Аккредитация Post Space включает все необходимое для комфортного пребывания:

  • транспорт из Алматы или Бишкека,
  • 6 дней проживания
  • трехразовое питание в уютном отеле ASHU Art Resort, окруженном нетронутой дикой природой заповедника Чон-Кемин.

Получив аккредитацию, вы становитесь неотъемлемой частью нашего кинолагеря, чтобы в кругу единомышленников провести самую лучшую неделю в этом году.

*Количество мест ограничено.

Выберете, какое размещение вам удобнее:

РАННЯЯ АККРЕДИТАЦИЯ: проживание в комфортном двух/трехместном номере в традиционном стиле(450 USD за 6 ночей) или проживание в современной гостинице (650 USD за 6 ночей) ОПЛАТА ДО 30 ИЮНЯ 2024 

ПОЗДНЯЯ АККРЕДИТАЦИЯ: проживание в комфортном двух/трехместном номере (580 USD за 6 ночей) или проживание в современной гостинице (780 USD за 6 ночей) ОПЛАТА ДО 10 СЕНТЯБРЯ, 2024

Кино, тоолор, концерттер, шарап, баарлашуу жана күлкү, дарыялар, даамдуу тамак жана пайдалуу уйку. Сизди кинорежиссерлордун, сүрөтчүлөрдүн, философтордун жана чыгармачыл адамдардын уникалдуу жыйынынын катышуучусу болууга чакырабыз. POST SPACE кинолагери жөн гана кино көрсөтүү эмес. Бул чыгармачылыктын, талкуулардын, ачык асман алдындагы иш-чаралардын, тажрыйба бөлүшүүнүн жана кызыктуу маектердин жандуу борбору. Ушундай биргелешүү кино искусствосун жана анын коомго тийгизген таасирин тереңирээк түшүнүүнү каалагандар үчүн баалуу.

Post Space аккредитациясы ыңгайлуу туруш үчүн керектүү нерселердин баарын камтыйт:

  • Алматыдан же Бишкектен транспорт,
  • 6 күн жатакана
  • Чоң-Кемин коругунун кол тийбеген жапайы жаратылышынын курчоосундагы жайлуу ASHU Art Resort мейманканасында үч маал тамактануу.

Аккредитациядан өткөндөн кийин, сиз биздин кинолагердин ажырагыс бөлүгү болуп каласыз, ошону менен сиздей ой жүгүрткөн адамдар менен жылдын эң сонун жумасын өткөрөсүз.

* Орундардын саны чектелген.

Сизге кандай ыңгайлуураак экенин тандаңыз:

ЭРТЕ АККРЕДИТАЦИЯ: эки/үч орундуу ыңгайлуу бөлмөдө жайгашуу (6 күнгө 450 USD) же заманбап мейманканада жайгашуу (6 күнгө 650 USD) –  төлөм 30 ИЮНГА ЧЕЙИН жүргүзүлүшү керек

КЕЧ АККРЕДИТАЦИЯ: эки/үч орундуу ыңгайлуу бөлмөдө жайгашуу (6 күнгө 580 USD) же заманбап мейманканада жайгашуу (6 күнгө 780 USD) төлөм 10 СЕНТЯБРГА ЧЕЙИН жүргүзүлүшү керек