POST SPACE film camp will take place in ASHU Art Resort, surrounded by beautiful landscapes, rivers and mountains. ASHU is situated in the natural reserve of the Kyrgyz Republic, approximately 140 km from Bishkek city.

Ashu embodies the essence of a family-run business, built upon eco-friendly principles that harmonize with the pristine surroundings. The use of natural materials in its construction and the dedication to serving organic, locally grown cuisine reflect a deep commitment to sustainability and the preservation of the environment.Here, amidst the harmonious convergence of nature and culture, you can immerse yourself in the rich tapestry of Kyrgyz traditions. Here you will also find a 25 meters swimming pool filled with mountain-spring water 27-28 Celsius.

The unique architectural style, masterfully crafted from wood and felt by the skilled hands of artisans.

Address: Kyrgyz Republic, Chong Kemin, v. Kalmak Ashuu, str.Boruev #22
Tel: +996 552 700 552, +996 772 524 037
E-mail: ashutravel@mail.ru
www.ashu.kg

 

Гостевой дом “Ашуу” расположен в природном заповеднике Чон-Кемин, примерно в 140 км от города Бишкек.

Это семейный  бизнес, заботливо построенный на эко-принципах и уважительном отношении к  окружающей природе. Использование натуральных материалов в строительстве и кухня, основанная на использовании местных сезонных продуктов тоже являются частью концепции АШУУ. Здесь вы также найдете 25-метровый бассейн, наполненный горной родниковой водой (температура воды 27-28 градусов).

 

“Ашуу” конок үйү Бишкек шаарынан 140 чакырымдай алыстыкта, Чоң-Кемин жаратылыш коругунда жайгашкан. Бул экологиялык принциптерге жана айлана-чөйрөгө аздек мамиле кылууга негизделген үй-бүлөлүк бизнес. Табигый материалдарды курулушта, жергиликтүү азык-түлүктөрдү ашканада колдонуу да АШУУнун концепциясына кирет. Бул жерде тоодон оргуп чыккан булак суусу (суунун температурасы 27–28 градус) менен толтурулган 25 метрлик бассейн орун алган.

Ashu конок үйү эс алуу жайынан тышкары, интеллектуалдык жолугушуулардын чордону десек болот. Усталардын, уздардын колунан чыккан жыгачтан, кийизден чеберчилик менен жасалган кайталангыс архитектуралык стиль таң калтырбай койбойт. Ashu конок үйү жашооңузда эстен кеткис жагымдуу окуяларды жаратуу үчүн жаратылыш кооздугуна сүңгүүгө чакырат.