Work-in-progress. Experts Screenings

Most often the test screenings are attended by casual audience, but at our film camp you will have a chance to show your film to the expert focus-group, consisting of the recognized filmmakers, film critics and of course, festival programmers. The author will have a chance to speak live with a focus group, get their opinion and receive valuable advice on the film’s completion.

Film requirements:

Feature or documentary film // 60-120 minutes running time // Production date: 2024 or soon to be completed // Production: Kyrgyzstan, Kazakhstan, Tajikistan, Uzbekistan, Mongolia // Availability of competent subtitles in English

Application requirements: Completed application form and Consent from the right holder of the film

Applications will be accepted until August 1, 2024 (inclusive).

Жабык көрсөтүүлөргө катышуу үчүн билдирме

Тартылып бүткөндөн кийинки айларда авторлордун тасмага баа бериши кыйын, ал эми көрүүчүлөр аны кандай кабыл аларын алдын ала айтуу андан да кыйын. Тесттик көрсөтүүлөр тасманы жаңы көз караш менен кароого жана оңдоп-түзөтүүнү талап кылган кемчиликтерди аныктоого мүмкүнчүлүк берет.

Көп учурда тесттик көрсөтүүлөргө кокус көрүүчүлөр катышып калган учурлар болот, бирок биздин кинолагердин алкагында сиз өз тасмаңызды белгилүү кинорежиссёрлордон, киносынчылардан, албетте, Берлин, Венеция, Токио, Локарно, Гонконг ж.б. дүйнөлүк фестивалдардын тандоочуларынан турган эксперттик фокус-топко көрсөтүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болосуз. Тасмаңыздын фестивалдык тагдыры дал ушул көрсөтүүлөрдөн жаралышы мүмкүн. 

Автор фокус-группа менен түз байланышып, алардын пикирин билүү, тасманы бүтүрүү боюнча баалуу сунуштарды алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болот.

Тасмага коюлган талаптар:

1. Көркөм же даректүү тасма

2. Убактысы: 60–120 минута (көркөм), 52-100 (даректүү)

3. Өндүргөн датасы: 2024-жылы же аяктоо алдында

4. Өндүрүш: Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан, Өзбекстан, Монголия

5. Англис тилинде сабаттуу жазылган субтитрлердин болушу

Билдирмеге коюлган талаптар:

1. Толтурулган билдирме

2. Тасманын автордук укук ээсинин макулдугу

Билдирмелер 2024-жылдын 1-августуна чейин кабыл алынат.

Заявка на участие в закрытых показах

После месяцев съёмок авторам сложно оценивать фильм непредвзято, а ещё сложнее предугадать, как на него отреагирует аудитория. Тестовые (Work-In-Progress) показы дают возможность окинуть картину свежим взглядом и выявить слабые места, которые нужно скорректировать.

Чаще всего в тестовых показах участвуют случайные зрители, но в рамках нашего кино-лагеря у вас будет возможность показать свой фильм экспертной фокус-группе, состоящей из признанных кинематографистов, кинокритиков и конечно же, отборщиков важнейших мировых фестивалей: Берлин, Венеция, Токио, Локарно, Гонконг и др. Есть шансы, что фестивальная судьба вашего фильма зародится именно на этих показах.

У автора будет возможность пообщаться в живую с фокус-группой, узнать их мнение, получить ценные рекомендации по завершению фильма.

Требования к фильмам:

1. Игровое или документальное кино

2. Хронометраж 60-120 мин

3. Дата производства: 2024 г. или на стадии завершения

4. Производство: Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Монголия

5. Наличие грамотных субтитров на английском языке

Требования к заявкам:

1. Заполненная форма заявки

2. Согласие от правообладателя фильма

Заявки принимаются до 1 августа 2024 года (включительно).